" " !!!





,




MILDU BEAUTIFYL VALENTINES DAY




VERMONT MARIA SIRRAH
 
 
!!!

, , , Res.Best Junior, , , 2- CACIB !!!

 

 

SHIK I SHARM HANNA MNTANA



Snob-Zone's Dewey "James



SHIK I SHARM HANNA MNTANA ( KIRA)


! ! ! ! -! , , CACiB

! ! !! !! !! !! CACIB Crufts Qualification 2016
 
Tingate's Rock 'N' Roll


Tingate's Rock 'N' Roll(3 )


LAMINERO'S ERNESTO

, ! ! 1-2013!!!! !! !! !! !! R.CACIB. CACIB Crufts Qualification 2016
!!!IB! - !! , CACIB ! "-2015, " - LILIANE DE RIDDER-ONGHENA () , 3R.CACIB, IB,
( )

!!! 3 !
! !
4xCACIB, 2.R.CACIB ! !
! !
! ! !

2 BIG-1. BIS-1. BIS-2,
!

 

 


HAMINA MARIA SIRRAH


BEAUTY FLY TEMTING THEME
ߠ

INA MARIA SIRRAH !!!
! !
! !
! !
2009! 2009!!!
! !
! !
! !
! !
! 8 x CACIB! R.CACIB!
Crufts Qualification 2012
BIS-1 BIS-2 BIG-3

!!!
! !
4 - ! !
! !
2009!!!
! !
!
! !
! !
! !
! 4xCACIB!

 


SHIK-I-SHARM
LOVELY LAVANDA FRANCE (FUDGE)


SHIK I SHARM ROYAL HIGHNEES -MEGI

 


Ƞ

2009



 

3,
-2, , ,
,

4CACIB, ,

 

 

 


YUKI KITSUNE URESHI YUKI

 

 

 

 

Yorik Zlaty Krystal

Dannia Maria Sirrah

Yorik Zlaty Krystal
, ,
   

 

 
 


SHIK-I-SHARM GRACE KELILA GLORIA

 

 
, 2
, 3
 


 

     

.

, , .